top of page

JCI Terimleri

NOM – National Organisation of Members: Üyelerin Ulusal Organizasyonu
 

LOM – Local Organisation of Members: Üyelerin Yerel Organizasyonu
 

VP – Vice President: Başkan Yardımcısı
 

NOM VP – LOM VP: Ulusal / Yerel Başkan Yardımcısı


IPP – Immediate Past President: Geçmiş Dönem Başkanı. Bilgi ve tecrübe aktarımı ile projelerin devamlılığı konusunda destek olur. Mevcut yönetim kurulunun doğal üyesidir.
 

EVP – Executive Vice President: Baş Başkan Yardımcısı
 

GLC – General Legal Counselor: Genel Hukuk Danışmanı

Direktör: Bir projenin liderliğini ve organizasyonunu yürüten kişi ya da belli bir konuda bir yönetim kurulu üyesine yardımcı olan çalışmayı yapan grubun lideri.
 

Senatör: JCI organizasyonuna belirli katkıları olmuş, şubesine değerler kazandırmış kişilerin yaptıkları hizmetlerinden dolayı bulunduğu LOM üyelerinin önerisi, LOM ve NOM başkanlarının onayı ve JCI’ın onayı ile verilen rütbe. Senatörler ömür boyu kendilerini öneren şubenin doğal üyesi olurlar.
 

TOYP – Ten Outstanding Young Persons: Türkiye’nin ve Dünyanın “En Başarılı On Genci” ödülü. Değişik etki alanlarında 10 dalda başarıya ulaşan 18 – 40 yaş arası kişilerin ulusal ve dünya çapında ödüllendirilmesi.
 

CYEA – Creative Young Entrepreneur Award: “Yaratıcı Genç Girişimci Ödülü”. JCI’ın ulusal şubeler tarafından düzenlenen ve 2005 yılından bu yana genç girişimcilerin yaratıcılıktaki rollerini ve başarılarını onurlandırma ve kutlama imkanını veren uluslararası bir ödüldür.

Ulusal Organizasyonlar ile Alakalı Terim ve Açıklamalar

Kış Zirvesi: JCI Türkiye Kış Zirvesi yılın ilk ulusal aktivitesidir. Şube yönetim kurullarını ilgili yıla hazırlamayı hedefler. 2-3 gün süren zirve her yıl Ocak ayında düzenlenen ulusal bir organizasyondur.

Bahar Zirvesi: JCI Türkiye Bahar Zirvesi yılın ikinci ulusal aktivitesidir. Ana Tema doğrultusunda düzenlenen eğitimler ile üyeler ve dış katılıma yönelik paralel programlar içerir. 2-3 gün süren organizasyon her yıl mart-nisan aylarında düzenlenir.

Liderler Zirvesi: Dönem içerisindeki faaliyetlerin değerlendirildiği, stratejik planlama çalışmalarının gözden geçirildiği ulusal aktivitedir.

Türkiye Genel Kurulu: Tüm ulusal JCI üye ve delegelerinin bir araya gelerek Türkiye Yönetim Kurulu’nu seçtiği, “Genel Kurul Kararları”nın alındığı, eğitimlerin, proje ödül törenlerinin düzenlendiği resmi ulusal organizasyondur. Her yıl eylül-ekim aylarında düzenlenir ve 2-3 gün sürer.

 

JCI Türkiye Stratejik Planlama Toplantısı: JCI’ın Türkiye’deki geleceğine yön vermek amacıyla yapılan bu toplantılarda bir araya gelen JCI Türkiye üye ve aday üyeleri grup çalışmaları ile beyin fırtınası yapmaktadırlar. 4 saat süren çalıştayın sonucu, gelecek dönem başkanına da bir yön gösterir durumdadır.

JCI Eğitimleri ile Alakalı Terim ve Açıklamalar

 

Presenter: JCI üyelerinin sunum becerelerini geliştirmeye yönelik eğitim.

 

Trainer: JCI eğitimcilerinin eğitim verme becerilerini geliştirmeye yönelik “Eğitimcinin eğitimi denilebilecek eğitimler. Yetişkinlere eğitim verme teknik ve becerilerinin verildiği, yetişkinlerin öğrenme teknikleri üzerine gerçekleştirilen bir eğitim.

 

CLT (Certified Local Trainer): Presenter ve Trainer eğitimlerini tamamlamış kendi şubesinde eğitim vermeye hak kazanmış kişiye verilen ünvan.

 

CNT (Certified National Trainer): Belli saat limitinde eğitim verme şartını yerine getirmiş ve Designer eğitimini tamamlamış eğitimcilerin ünvanı.

 

JCI Achieve: STK ve Kâr Amacı Gütmeyen Organizasyonların Etkin Yönetimi eğitimi. Yerel organizasyonun kimlik ve amacını, şube özellik ve karakteristik yapısını, JCI misyonunu gerçekleştirirken nasıl cazip bir şube haline gelerek yeni üyeler kazanılabileceğini anlamaya yönelik tam gün süren bir eğitim.

 

JCI Designer: CLT (Certified Local Trainer) seviyesine ulaşmış ve 25 saatlik eğitimlerini tamamlamış, yeni bir eğitim dizayn etmenin inceliklerini öğrenmek isteyenlerin katılabildiği ve 3 gün süren bir eğitim.

 

JCI Admin (Şube Yönetimi Eğitimi): Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve herhangi bir STK’da lider, başkan olma arzusunda olanlara yönelik, şube yapısı, yönetimi, planlama, toplantı yönetimi, toplumsal aktiviteler ile dernek misyonunun gerçekleşmesinin sağlanması üzerine odaklanan tam günlük bir eğitim.

 

JCI Lead: Liderlik Gücünü Geliştirme Süreci. Dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından da kullanılan en güncel liderlik tekniklerini kullanarak şube ve ulusal başkanların liderlik potansiyellerini geliştirmeye yönelik liderlik teknikleri eğitimi.

JCI TEE: JCI Türkiye Eğitim Enstitüsü

 

Münazara Yarışması: 3’er kişilik takımlar halinde, belli konu başlıkları ve sürede, juriyi ikna etmek üzere tezlerini savunan ve karşı takım tezini çürütmeye çalışarak, üyelerin iletişim, münazara ve ikna yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir yarışmadır.

 

BBPC (Best Business Plan Competition – En İyi İş Planı Yarışması): Gençlerin iş girişimlerinin tanınması ve girişimciliğin bir seçenek olarak teşvik edilmesi süreçlerinin yer aldığı yarışma.

 

Uluslararası Konferanslar ile Alakalı Terim ve Açıklamalar

Dört Bölge Konferansı (Avrupa-Asya/Pasifik-Afrika-Amerika Konferanları): JCI, dünyada 4 bölgeye ayrılmıştır. Türkiye, Avrupa Bölgesi’nde yer almaktadır. Her bölgenin üye ülkeleri yılda bir kez fikir alışverişinde bulunmak, network oluşturmak, lokal organizasyonlarının etkinliklerini arttırmayı öğrenmek, uluslararası eğitimler almak ve ödül organizasyonlarında yarışmak için bir araya gelmektedirler.

EC - European Conference (Avrupa Konferansı): JCI Türkiye ve şubelerinin bağlı bulundukları bölge itibari ile yukarıdaki hedef ve amaçlarla her yıl bir ülkede bir araya gelerek katıldıkları ve “Bölge Başkanı ve Yönetim Kurulu”nu seçtikleri uluslararası bir organizasyon.

 

WC – World Congress (Dünya Kongresi): Dünyadaki tüm JCI ülke ve şubelerinin katıldıkları, fikir alışverişinde bulunmak, network oluşturmak, lokal organizasyonlarının etkinliklerini arttırmayı öğrenmek, uluslararası eğitimler almak, ödül organizasyonlarında yarışmak ve “Dünya Başkanı ile Yönetim Kurulu”nu seçmek için yılda bir kez bir araya geldikleri en büyük JCI uluslararası organizasyonu.

 

Uluslararası Liderlik Akademileri: Her yıl 3 farklı kıtada “Liderlik Akademisi” düzenlenir. Avrupa ve Amerika’da bölge yönetimleri tarafından bölgesel ihtiyaca vevap vermek amacı ile, Japonya’da ise dünyadaki tüm JCI üyelerinin katılımı amacıyla Dünya Akademisi olarak düzenlenir Genellikle şube ve ulusal başkanlık hedefi olan üyelerin katıldığı, 1 hafta süren, içinde; eğitimler, sunumlar, workshop’lar konuk konuşmacılar, liderlik oyunlarını barındıran, farklı kültürlerden liderlerin katıldığı, global bakış açısı kazandırma ve çözümler buluma becerilerini geliştirmeye yönelik ileri liderlik geliştirme eğitimi.

 

BM – JCI Liderlik Zirvesi (JCI Global Partnership Summit): JCI üyelerinin uluslararası STK, iş ve siyaset liderleri ile bir araya geldiği, güncel kritik global sorunlara, bu aktörlerin işbirliği ile BM Milenyum Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çözümler ürereterek “Sürdürülebilir Değişim” yaratmaya çalıştıkları ve 1 hafta süren zirve.

Know How Transfer: Bir JCI üyesinin bir Avrupa Birliği Parlemanteri ile 2 tam gün boyunca, AB’nin nasıl işlediğini, komisyonların nasıl yürütüldüğünü, gündemlerin ne olduğunu, nasıl ele alındığını, nasıl lobi yapıldığını öğrenmesi amacı ile resepsiyonlara, toplantılara ve yemeklere katılarak, bire bir yaşayarak öğrendiği ve AB’nin kapısını sadece JCI üyelerine bu kadar sınırsız açtığı uluslararası bir fırsat alanı.

bottom of page