JCI Nedir?

Kâr amacı gütmeyen uluslararası en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan Junior Chamber International (JCI) Genç Liderler ve Girişimciler Derneği, 1915 yılında kurulmuş olan ve 18-40 yaş üyelerden oluşan, 128 ülkede 5.000’inin üzerinde şubesi ve 200.000'i aşkın üyesiyle, topluma pozitif katkı sağlayan aktif genç liderlerin oluşturduğu en büyük küresel bağlantı ağı platformudur. JCI logosu, Birleşmiş Milletlerin logosunu içerisinde barındırmaktadır. 

Yaparak öğrenme ilkesini benimseyen JCI’da her görev bir defa ve bir yıl boyunca yapılabilmektedir. 

2020 JCI Dünya Başkanı İtai Manyere (Zimbabwe) ve Genel Sekreteri Kevin Hin’dir (Monako). 


 

JCI;

 • Birleşmiş Milletler bünyesinde, özel danışman statüsünde yer alan ilk sivil toplum kuruluşudur.

 • Logosunda yer alan kalkan sembolü “koruyan ve savunan kişi”yi temsil etmekle birlikte Birleşmiş Milletlerin logosunda kullanılan sembolün aynısıdır. JCI, Birleşmiş Milletler’in bu logonun kullanımı için izin verdiği tek sivil toplum örgütüdür.

 • Milletler Arası Ticaret Odası (ICC), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası İktisadi ve Ticari Bilimler Öğrencileri Birliği (AIESEC), Pan-Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), BM Eğitim, Sağlık ve Kültür Örgütü (UNESCO), Avrupa Öğrencileri Forumu (AEGEE) ile iş birliği içerisindedir.

 

 • JCI Vizyonu
  Genç, aktif yurttaşların, öncü küresel ağı olmak.

 • JCI Misyonu

Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak.

 

 • JCI Tarihçesi

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği -Junior Chamber International; “Aktif vatandaşlar için önde gelen küresel ağ olmak” vizyonuna ulaşmak ve “Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak, toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak” misyonunu gerçekleştirmek için 1915 yılında, Amerika'nın St. Louis kentinde kurulmuş ve Birleşmiş Milletlerin logosunu bünyesinde barındıran uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.   

18-40 yaş arasındaki genç aktif vatandaşların oluşturduğu kâr amacı gütmeyen bu uluslararası sivil toplum kuruluşu bugün, dünya üzerinde 105 yılı aşmış köklü bir geçmişe sahiptir.

Junior Chamber International (JCI) organizasyonu 2020 yılı itibariyle dünyanın 128 ülkesinde 5.000'den fazla şubesi ve 200.000'e yaklaşan üye sayısı ile dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir.

 

Kuruluşu ve Gelişimi

JCI’ın başlangıcı 1910’lara, ABD’deki Missouri Eyaletinin St. Louis kentine kadar gitmektedir Henry Giessenbier adlı bir genç, arkadaşları ile birlikte, dans figürlerini ve stilleri korumayı amaçlayan Herculaneum Dans Kulübünü kurmuşlardır. Beş yıl sonra 1915’te bu dans kulübü üyeleri Giessenbier ve 32 arkadaşı kentsel ve toplumsal konularla daha fazla ilgilenmeleri gerektiğine inanarak İlerici Genç Yurttaşlar Derneği’ni (Young Men’s Progressive Civic Association-YMPCA) kurmuşlardır.

Bu organizasyon, beş aydan kısa bir zamanda 750 üyeli bir derneğe dönüşerek aktif sivil toplum girişimi haline gelmiş ve daha ileriki yıllarda ise Genç Ticaret Odası (Junior Chamber of Commerce) adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Uluslararası yayılımı da birçok ülkede bu çatı altında gerçekleşmiştir.

JCI, tüm dünyada Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa olmak üzere 4 ana bölgede hizmet vermektedir. Türkiye, Avrupa bölgesi içinde yer almaktadır. Ulusal ülke organizasyonları doğrudan JCI’a bağlıdır. Yerel şube organizasyonları ise şehirlerde kurulmakta ve ulusal organizasyonlara bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

Uluslararası bir federasyon yapısına sahip olan JCI’ın bir milliyeti yoktur. Genel Merkezi ABD’de St. Louis’de faaliyet göstermekle beraber, merkezi yönlendirmeden ziyade derneğimizde yerel şube yönetimi (Local Organization Management – LOM) esastır. Her şube, genel çizilmiş misyon ve vizyon doğrultusunda faaliyetlerinde inisiyatif sahibidir. Ülke yönetimi (National Organization Management – NOM) ise ulusal koordinasyonu sağlamak ve iletişimi artırmak amaçlı faaliyet gösterir. JCI Genel Merkezi (Headquarter – HQ) ise uluslararası faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktadır.

1910 – (St.Louis) Herculaneum Dance Club Henry Giessenbier tarafından kuruldu.

1915 – Young Men’s Progressive Civic Association oldu.

1916 – Junior Citizen’s (JCs) olarak yeniden yapılandı.

1920 – US Junior Chamber of Commerce oldu.

1928 – İngiltere’de Junior Chamber kuruldu.

1946 – Panama City’de ilk Dünya Konferansı gerçekleşti.

1947 – Avrupa ve Uzakdoğu’da yaygınlaşmaya başladı.

1948 – Rio de Jenerio JCI ilkeleri kabul edildi.

1952 – Permanent Secretariat kuruldu.

1987 – Türkiye üyeliği kabul edildi.

1997 – 125 ülkeye yayılıp yaklaşık 200,000 üye sayısı edindi.

 

Dünya Çapında Tanınmış JCI Üyeleri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 • JCI Fırsat Alanları

JCI, üyelerine ihtiyaç duyacakları imkânları geliştirecek fırsat alanları sunarak ve liderlik vasıflarını geliştirerek, üyelerinin yaşadıkları toplumda pozitif değişimi gerçekleştirmeye katkıda bulunmalarını amaçlar.

Üyelerin kişisel becerilerini ve liderlik vasıflarını geliştirmesini, sosyal sorumluluk ve girişimcilik ruhu kazanmasını, üyeleri arasındaki takım çalışması ve dayanışmasını ön planda tutar.

JCI’ın faaliyetleri ile üyelerine aktif katılımları doğrultusunda sunduğu fırsat alanları sınırsızdır. Bunların önemli bir bölümü dört temel başlık altında aşağıdaki gibi gruplanabilir:

1-Bireysel Gelişim

JCI’ın en önem verdiği alanlardan biri olan bireysel gelişim, yine JCI bünyesinde yer alan Türkiye Eğitim Enstitüsü ile kurumsal bir yapıya sahiptir, bu yapı içerisinde aynı zamanda kendi eğitimcilerini de yetiştirir. Eğitimler liderlik, girişimcilik ve iş planı, toplum önünde konuşma, takım çalışması, münazara teknikleri, iletişim gibi üyelerimizin hem profesyonel hem de özel hayatlarında kullanabilecekleri becerileri kazandıracak ve kişisel gelişimlerini destekleyecek konuları içermektedir.

JCI'ı daha doğru anlamak için organize edilen JCI Resmi Eğitimleri;

 • JCI Impact

 • JCI Admin

 • JCI Achieve

 

 Üyelerin bireysel gelişimine katkı sağlamak üzere organize edilen JCI Tavsiye Edilen Eğitimleri

 • Etkili İletişim Kurma Teknikleri

 • Etkin Liderlik

 • Etkili Toplantı Yapma Teknikleri

 • Networking

 • Sunum Teknikleri

 • Proje Yönetimi 

 • Sosyal Sorumluluk Eğitimleri 

 

 

2-Toplumsal Gelişim

​Bu fırsat alanı üyeye, toplumu için çalışma şansını verir. Üye toplumun ihtiyaçlarını araştırır ve bu ihtiyaçlara göre projeler organize eder.

 

Toplumla ve toplumun önemli üyeleri ile tanışma fırsatı daima vardır; ancak bu alandaki en değerli fırsat bir insanın kendi çevresine ve çevresindeki insanlara elle tutulur bir fayda sağlamasıdır.


Toplumda pozitif değişimi sağlamayı kendine amaç edinmiş JCI’ın bu alandaki bazı örnek proje ve faaliyetleri; UNESCO ile ortak yürütülen “Round the Cape” (üniversitede okuyan gençlerin beklentileri ve yönlendirilmeleri ile ilgili proje), gençlerin sigara kullanmamalarını amaçlayan “JCI Against Youth Smoking” gibi uluslararası projelerin yanı sıra, her sene ulusal ve uluslararası areneda gerçekleştirilen, dallarında yaptıkları çalışmalarda en başarılı genci ortaya çıkararak topluma kazandırmak ve çalışmalarını uluslararası platforma taşımak amacını güden TOYP (“En Başarılı On Genç”) organizasyonudur.

​​

3-Uluslararası Fırsatlar

​JCI’ın üyelerine sunduğu diğer bir fırsat alanı ise dünyanın her yerinde üyelerini aynı sıcaklık ve ilgi ile karşılayacak diğer üyelere ulaşıyor olabilmesidir. 

 

Bu alan kanalıyla, JCI üyeleri dünyanın diğer yerlerinde neler olduğu konusunda bilinçlenme sağlayabilirler. 
Her yıl yapılan Avrupa konferansı ve dünya kongresinde ortak heyecanı paylaşan diğer binlerce JCI üyesi ile gün boyu aynı salonda eğitim alıp, geleceği tartışıp, kalıcı arkadaşlıklar kurabilme fırsatı ve iş imkânları yaratabilme imkânı bulunmaktadır.

​4-İş Dünyası

​JCI’ın meydana getirdiği network aynı zamanda yerel, ulusal ve uluslararası iş fırsatları yaratmaktadır. Bu sayede üyeler arasında ticaret ve iş ortaklığı yapılabilmektedir. 

Üyelerimizin yurt dışında veya içinde var olan iş ağlarını kullanarak, pazar arayışları, iş olanakları yaratma arzuları derneğin sunduğu verimli bağlantılarla daha geniş çaplı ve güvenilir standartlarda gelişmektedir.
 

Daha fazla bilgi için: www.jci.cc

JCI Terimleri

NOM – National Organisation of Members: Üyelerin Ulusal Organizasyonu
 

LOM – Local Organisation of Members: Üyelerin Yerel Organizasyonu
 

VP – Vice President: Başkan Yardımcısı
 

NOM VP – LOM VP: Ulusal / Yerel Başkan Yardımcısı
 

IPP – Immediate Past President: Geçmiş Dönem Başkanı. Bilgi ve tecrübe aktarımı ile projelerin devamlılığı konusunda destek olur. Mevcut yönetim kurulunun doğal üyesidir.
 

EVP – Executive Vice President: Baş Başkan Yardımcısı
 

GLC – General Legal Counselor: Genel Hukuk Danışmanı

Direktör: Bir projenin liderliğini ve organizasyonunu yürüten kişi ya da belli bir konuda bir yönetim kurulu üyesine yardımcı olan çalışmayı yapan grubun lideri.
 

Senatör: JCI organizasyonuna belirli katkıları olmuş, şubesine değerler kazandırmış kişilerin yaptıkları hizmetlerinden dolayı bulunduğu LOM üyelerinin önerisi, LOM ve NOM başkanlarının onayı ve JCI’ın onayı ile verilen rütbe. Senatörler ömür boyu kendilerini öneren şubenin doğal üyesi olurlar.
 

TOYP – Ten Outstanding Young Persons: Türkiye’nin ve Dünyanın “En Başarılı On Genci” ödülü. Değişik etki alanlarında 10 dalda başarıya ulaşan 18 – 40 yaş arası kişilerin ulusal ve dünya çapında ödüllendirilmesi.
 

CYEA – Creative Young Entrepreneur Award: “Yaratıcı Genç Girişimci Ödülü”. JCI’ın ulusal şubeler tarafından düzenlenen ve 2005 yılından bu yana genç girişimcilerin yaratıcılıktaki rollerini ve başarılarını onurlandırma ve kutlama imkanını veren uluslararası bir ödüldür.

Ulusal Organizasyonlar ile Alakalı Terim ve Açıklamalar

Kış Zirvesi: JCI Türkiye Kış Zirvesi yılın ilk ulusal aktivitesidir. Şube yönetim kurullarını ilgili yıla hazırlamayı hedefler. 2-3 gün süren zirve her yıl Ocak ayında düzenlenen ulusal bir organizasyondur.

 

Bahar Zirvesi: JCI Türkiye Bahar Zirvesi yılın ikinci ulusal aktivitesidir. Ana Tema doğrultusunda düzenlenen eğitimler ile üyeler ve dış katılıma yönelik paralel programlar içerir. 2-3 gün süren organizasyon her yıl mart-nisan aylarında düzenlenir.

Liderler Zirvesi: Dönem içerisindeki faaliyetlerin değerlendirildiği, stratejik planlama çalışmalarının gözden geçirildiği ulusal aktivitedir.

Türkiye Genel Kurulu: Tüm ulusal JCI üye ve delegelerinin bir araya gelerek Türkiye Yönetim Kurulu’nu seçtiği, “Genel Kurul Kararları”nın alındığı, eğitimlerin, proje ödül törenlerinin düzenlendiği resmi ulusal organizasyondur. Her yıl eylül-ekim aylarında düzenlenir ve 2-3 gün sürer.

 

JCI Türkiye Stratejik Planlama Toplantısı: JCI’ın Türkiye’deki geleceğine yön vermek amacıyla yapılan bu toplantılarda bir araya gelen JCI Türkiye üye ve aday üyeleri grup çalışmaları ile beyin fırtınası yapmaktadırlar. 4 saat süren çalıştayın sonucu, gelecek dönem başkanına da bir yön gösterir durumdadır.

JCI Eğitimleri ile Alakalı Terim ve Açıklamalar

 

Presenter: JCI üyelerinin sunum becerelerini geliştirmeye yönelik eğitim.

 

Trainer: JCI eğitimcilerinin eğitim verme becerilerini geliştirmeye yönelik “Eğitimcinin eğitimi denilebilecek eğitimler. Yetişkinlere eğitim verme teknik ve becerilerinin verildiği, yetişkinlerin öğrenme teknikleri üzerine gerçekleştirilen bir eğitim.

 

CLT (Certified Local Trainer): Presenter ve Trainer eğitimlerini tamamlamış kendi şubesinde eğitim vermeye hak kazanmış kişiye verilen ünvan.

 

CNT (Certified National Trainer): Belli saat limitinde eğitim verme şartını yerine getirmiş ve Designer eğitimini tamamlamış eğitimcilerin ünvanı.

 

JCI Achieve: STK ve Kâr Amacı Gütmeyen Organizasyonların Etkin Yönetimi eğitimi. Yerel organizasyonun kimlik ve amacını, şube özellik ve karakteristik yapısını, JCI misyonunu gerçekleştirirken nasıl cazip bir şube haline gelerek yeni üyeler kazanılabileceğini anlamaya yönelik tam gün süren bir eğitim.

 

JCI Designer: CLT (Certified Local Trainer) seviyesine ulaşmış ve 25 saatlik eğitimlerini tamamlamış, yeni bir eğitim dizayn etmenin inceliklerini öğrenmek isteyenlerin katılabildiği ve 3 gün süren bir eğitim.

 

JCI Admin (Şube Yönetimi Eğitimi): Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve herhangi bir STK’da lider, başkan olma arzusunda olanlara yönelik, şube yapısı, yönetimi, planlama, toplantı yönetimi, toplumsal aktiviteler ile dernek misyonunun gerçekleşmesinin sağlanması üzerine odaklanan tam günlük bir eğitim.

 

JCI Lead: Liderlik Gücünü Geliştirme Süreci. Dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından da kullanılan en güncel liderlik tekniklerini kullanarak şube ve ulusal başkanların liderlik potansiyellerini geliştirmeye yönelik liderlik teknikleri eğitimi.

JCI TEE: JCI Türkiye Eğitim Enstitüsü

 

Münazara Yarışması: 3’er kişilik takımlar halinde, belli konu başlıkları ve sürede, juriyi ikna etmek üzere tezlerini savunan ve karşı takım tezini çürütmeye çalışarak, üyelerin iletişim, münazara ve ikna yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir yarışmadır.

 

BBPC (Best Business Plan Competition – En İyi İş Planı Yarışması): Gençlerin iş girişimlerinin tanınması ve girişimciliğin bir seçenek olarak teşvik edilmesi süreçlerinin yer aldığı yarışma.

 

Uluslararası Konferanslar ile Alakalı Terim ve Açıklamalar

Dört Bölge Konferansı (Avrupa-Asya/Pasifik-Afrika-Amerika Konferanları): JCI, dünyada 4 bölgeye ayrılmıştır. Türkiye, Avrupa Bölgesi’nde yer almaktadır. Her bölgenin üye ülkeleri yılda bir kez fikir alışverişinde bulunmak, network oluşturmak, lokal organizasyonlarının etkinliklerini arttırmayı öğrenmek, uluslararası eğitimler almak ve ödül organizasyonlarında yarışmak için bir araya gelmektedirler.

EC - European Conference (Avrupa Konferansı): JCI Türkiye ve şubelerinin bağlı bulundukları bölge itibari ile yukarıdaki hedef ve amaçlarla her yıl bir ülkede bir araya gelerek katıldıkları ve “Bölge Başkanı ve Yönetim Kurulu”nu seçtikleri uluslararası bir organizasyon.

 

WC – World Congress (Dünya Kongresi): Dünyadaki tüm JCI ülke ve şubelerinin katıldıkları, fikir alışverişinde bulunmak, network oluşturmak, lokal organizasyonlarının etkinliklerini arttırmayı öğrenmek, uluslararası eğitimler almak, ödül organizasyonlarında yarışmak ve “Dünya Başkanı ile Yönetim Kurulu”nu seçmek için yılda bir kez bir araya geldikleri en büyük JCI uluslararası organizasyonu.

 

Uluslararası Liderlik Akademileri: Her yıl 3 farklı kıtada “Liderlik Akademisi” düzenlenir. Avrupa ve Amerika’da bölge yönetimleri tarafından bölgesel ihtiyaca vevap vermek amacı ile, Japonya’da ise dünyadaki tüm JCI üyelerinin katılımı amacıyla Dünya Akademisi olarak düzenlenir Genellikle şube ve ulusal başkanlık hedefi olan üyelerin katıldığı, 1 hafta süren, içinde; eğitimler, sunumlar, workshop’lar konuk konuşmacılar, liderlik oyunlarını barındıran, farklı kültürlerden liderlerin katıldığı, global bakış açısı kazandırma ve çözümler buluma becerilerini geliştirmeye yönelik ileri liderlik geliştirme eğitimi.

 

BM – JCI Liderlik Zirvesi (JCI Global Partnership Summit): JCI üyelerinin uluslararası STK, iş ve siyaset liderleri ile bir araya geldiği, güncel kritik global sorunlara, bu aktörlerin işbirliği ile BM Milenyum Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çözümler ürereterek “Sürdürülebilir Değişim” yaratmaya çalıştıkları ve 1 hafta süren zirve.

 

Know How Transfer: Bir JCI üyesinin bir Avrupa Birliği Parlemanteri ile 2 tam gün boyunca, AB’nin nasıl işlediğini, komisyonların nasıl yürütüldüğünü, gündemlerin ne olduğunu, nasıl ele alındığını, nasıl lobi yapıldığını öğrenmesi amacı ile resepsiyonlara, toplantılara ve yemeklere katılarak, bire bir yaşayarak öğrendiği ve AB’nin kapısını sadece JCI üyelerine bu kadar sınırsız açtığı uluslararası bir fırsat alanı.