top of page

JCI Nedir?

Kâr amacı gütmeyen uluslararası en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan Junior Chamber International (JCI) Genç Liderler ve Girişimciler Derneği, 1915 yılında kurulmuş olan ve 18-40 yaş üyelerden oluşan, 128 ülkede 5.000’inin üzerinde şubesi ve 200.000'i aşkın üyesiyle, topluma pozitif katkı sağlayan aktif genç liderlerin oluşturduğu en büyük küresel bağlantı ağı platformudur. JCI logosu, Birleşmiş Milletlerin logosunu içerisinde barındırmaktadır. 

Yaparak öğrenme ilkesini benimseyen JCI’da her görev bir defa ve bir yıl boyunca yapılabilmektedir. 

2020 JCI Dünya Başkanı İtai Manyere (Zimbabwe) ve Genel Sekreteri Kevin Hin’dir (Monako). 

 • Birleşmiş Milletler bünyesinde, özel danışman statüsünde yer alan ilk sivil toplum kuruluşudur.

 • Logosunda yer alan kalkan sembolü “koruyan ve savunan kişi”yi temsil etmekle birlikte Birleşmiş Milletlerin logosunda kullanılan sembolün aynısıdır. JCI, Birleşmiş Milletler’in bu logonun kullanımı için izin verdiği tek sivil toplum örgütüdür.

 • Milletler Arası Ticaret Odası (ICC), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası İktisadi ve Ticari Bilimler Öğrencileri Birliği (AIESEC), Pan-Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), BM Eğitim, Sağlık ve Kültür Örgütü (UNESCO), Avrupa Öğrencileri Forumu (AEGEE) ile iş birliği içerisindedir.

 

JCI Vizyonu
Genç, aktif yurttaşların, öncü küresel ağı olmak.

JCI Misyonu

Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak.

 

JCI Tarihçesi

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği -Junior Chamber International; “Aktif vatandaşlar için önde gelen küresel ağ olmak” vizyonuna ulaşmak ve “Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak, toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak” misyonunu gerçekleştirmek için 1915 yılında, Amerika'nın St. Louis kentinde kurulmuş ve Birleşmiş Milletlerin logosunu bünyesinde barındıran uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.   

 

18-40 yaş arasındaki genç aktif vatandaşların oluşturduğu kâr amacı gütmeyen bu uluslararası sivil toplum kuruluşu bugün, dünya üzerinde 105 yılı aşmış köklü bir geçmişe sahiptir.

Junior Chamber International (JCI) organizasyonu 2020 yılı itibariyle dünyanın 128 ülkesinde 5.000'den fazla şubesi ve 200.000'e yaklaşan üye sayısı ile dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir.

 

Kuruluşu ve Gelişimi

JCI’ın başlangıcı 1910’lara, ABD’deki Missouri Eyaletinin St. Louis kentine kadar gitmektedir Henry Giessenbier adlı bir genç, arkadaşları ile birlikte, dans figürlerini ve stilleri korumayı amaçlayan Herculaneum Dans Kulübünü kurmuşlardır. Beş yıl sonra 1915’te bu dans kulübü üyeleri Giessenbier ve 32 arkadaşı kentsel ve toplumsal konularla daha fazla ilgilenmeleri gerektiğine inanarak İlerici Genç Yurttaşlar Derneği’ni (Young Men’s Progressive Civic Association-YMPCA) kurmuşlardır.

Bu organizasyon, beş aydan kısa bir zamanda 750 üyeli bir derneğe dönüşerek aktif sivil toplum girişimi haline gelmiş ve daha ileriki yıllarda ise Genç Ticaret Odası (Junior Chamber of Commerce) adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Uluslararası yayılımı da birçok ülkede bu çatı altında gerçekleşmiştir.

JCI, tüm dünyada Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa olmak üzere 4 ana bölgede hizmet vermektedir. Türkiye, Avrupa bölgesi içinde yer almaktadır. Ulusal ülke organizasyonları doğrudan JCI’a bağlıdır. Yerel şube organizasyonları ise şehirlerde kurulmakta ve ulusal organizasyonlara bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

Uluslararası bir federasyon yapısına sahip olan JCI’ın bir milliyeti yoktur. Genel Merkezi ABD’de St. Louis’de faaliyet göstermekle beraber, merkezi yönlendirmeden ziyade derneğimizde yerel şube yönetimi (Local Organization Management – LOM) esastır. Her şube, genel çizilmiş misyon ve vizyon doğrultusunda faaliyetlerinde inisiyatif sahibidir. Ülke yönetimi (National Organization Management – NOM) ise ulusal koordinasyonu sağlamak ve iletişimi artırmak amaçlı faaliyet gösterir. JCI Genel Merkezi (Headquarter – HQ) ise uluslararası faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktadır.

1910 – (St.Louis) Herculaneum Dance Club Henry Giessenbier tarafından kuruldu.

1915 – Young Men’s Progressive Civic Association oldu.

1916 – Junior Citizen’s (JCs) olarak yeniden yapılandı.

1920 – US Junior Chamber of Commerce oldu.

1928 – İngiltere’de Junior Chamber kuruldu.

1946 – Panama City’de ilk Dünya Konferansı gerçekleşti.

1947 – Avrupa ve Uzakdoğu’da yaygınlaşmaya başladı.

1948 – Rio de Jenerio JCI ilkeleri kabul edildi.

1952 – Permanent Secretariat kuruldu.

1987 – Türkiye üyeliği kabul edildi.

1997 – 125 ülkeye yayılıp yaklaşık 200,000 üye sayısı edindi.

 

Dünya Çapında Tanınmış JCI Üyeleri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JCI Fırsat Alanları

JCI, üyelerine ihtiyaç duyacakları imkânları geliştirecek fırsat alanları sunarak ve liderlik vasıflarını geliştirerek, üyelerinin yaşadıkları toplumda pozitif değişimi gerçekleştirmeye katkıda bulunmalarını amaçlar.

Üyelerin kişisel becerilerini ve liderlik vasıflarını geliştirmesini, sosyal sorumluluk ve girişimcilik ruhu kazanmasını, üyeleri arasındaki takım çalışması ve dayanışmasını ön planda tutar.

JCI’ın faaliyetleri ile üyelerine aktif katılımları doğrultusunda sunduğu fırsat alanları sınırsızdır. Bunların önemli bir bölümü dört temel başlık altında aşağıdaki gibi gruplanabilir:

1-Bireysel Gelişim

JCI’ın en önem verdiği alanlardan biri olan bireysel gelişim, yine JCI bünyesinde yer alan Türkiye Eğitim Enstitüsü ile kurumsal bir yapıya sahiptir, bu yapı içerisinde aynı zamanda kendi eğitimcilerini de yetiştirir. Eğitimler liderlik, girişimcilik ve iş planı, toplum önünde konuşma, takım çalışması, münazara teknikleri, iletişim gibi üyelerimizin hem profesyonel hem de özel hayatlarında kullanabilecekleri becerileri kazandıracak ve kişisel gelişimlerini destekleyecek konuları içermektedir.

JCI'ı daha doğru anlamak için organize edilen JCI Resmi Eğitimleri;

 • JCI Impact

 • JCI Admin

 • JCI Achieve

 

Üyelerin bireysel gelişimine katkı sağlamak üzere organize edilen JCI Tavsiye Edilen Eğitimleri;

 • Etkili İletişim Kurma Teknikleri

 • Etkin Liderlik

 • Etkili Toplantı Yapma Teknikleri

 • Networking

 • Sunum Teknikleri

 • Proje Yönetimi 

 • Sosyal Sorumluluk Eğitimleri 

 

 

2-Toplumsal Gelişim

​Bu fırsat alanı üyeye, toplumu için çalışma şansını verir. Üye toplumun ihtiyaçlarını araştırır ve bu ihtiyaçlara göre projeler organize eder.

 

Toplumla ve toplumun önemli üyeleri ile tanışma fırsatı daima vardır; ancak bu alandaki en değerli fırsat bir insanın kendi çevresine ve çevresindeki insanlara elle tutulur bir fayda sağlamasıdır.


Toplumda pozitif değişimi sağlamayı kendine amaç edinmiş JCI’ın bu alandaki bazı örnek proje ve faaliyetleri; UNESCO ile ortak yürütülen “Round the Cape” (üniversitede okuyan gençlerin beklentileri ve yönlendirilmeleri ile ilgili proje), gençlerin sigara kullanmamalarını amaçlayan “JCI Against Youth Smoking” gibi uluslararası projelerin yanı sıra, her sene ulusal ve uluslararası areneda gerçekleştirilen, dallarında yaptıkları çalışmalarda en başarılı genci ortaya çıkararak topluma kazandırmak ve çalışmalarını uluslararası platforma taşımak amacını güden TOYP (“En Başarılı On Genç”) organizasyonudur.

​​

3-Uluslararası Fırsatlar

​JCI’ın üyelerine sunduğu diğer bir fırsat alanı ise dünyanın her yerinde üyelerini aynı sıcaklık ve ilgi ile karşılayacak diğer üyelere ulaşıyor olabilmesidir. 

 

Bu alan kanalıyla, JCI üyeleri dünyanın diğer yerlerinde neler olduğu konusunda bilinçlenme sağlayabilirler. 


Her yıl yapılan Avrupa konferansı ve dünya kongresinde ortak heyecanı paylaşan diğer binlerce JCI üyesi ile gün boyu aynı salonda eğitim alıp, geleceği tartışıp, kalıcı arkadaşlıklar kurabilme fırsatı ve iş imkânları yaratabilme imkânı bulunmaktadır.

​4-İş Dünyası

​JCI’ın meydana getirdiği network aynı zamanda yerel, ulusal ve uluslararası iş fırsatları yaratmaktadır. Bu sayede üyeler arasında ticaret ve iş ortaklığı yapılabilmektedir. 

Üyelerimizin yurt dışında veya içinde var olan iş ağlarını kullanarak, pazar arayışları, iş olanakları yaratma arzuları derneğin sunduğu verimli bağlantılarla daha geniş çaplı ve güvenilir standartlarda gelişmektedir.
 

Daha fazla bilgi için: www.jci.cc

le bir araya geldiği, güncel kritik global sorunlara, bu aktörlerin işbirliği ile BM Milenyum Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çözümler ürereterek “Sürdürülebilir Değişim” yaratmaya çalıştıkları ve 1 hafta süren zirve.

 

Know How Transfer: Bir JCI üyesinin bir Avrupa Birliği Parlemanteri ile 2 tam gün boyunca, AB’nin nasıl işlediğini, komisyonların nasıl yürütüldüğünü, gündemlerin ne olduğunu, nasıl ele alındığını, nasıl lobi yapıldığını öğrenmesi amacı ile resepsiyonlara, toplantılara ve yemeklere katılarak, bire bir yaşayarak öğrendiği ve AB’nin kapısını sadece JCI üyelerine bu kadar sınırsız açtığı uluslararası bir fırsat alanı.

bottom of page