Başkanından Önsöz

foto boydan shp.jpg

 Değerli JCI Ailem,

JCI’da benimsediğimiz “yaparak öğrenme”yi, bu dönem “başkanlık” için uygulayacağım.

JCI Ankara gibi köklü bir şubeye başkanlık etmek ve önceki başkanlarımın birikimlerinin üstüne koyarak şubemizi daha ileriye taşımak, “dizlerimi titreten” bir sorumluluk.

Diğer taraftan başkanlığı deneyimleyecek olmak, mükemmel bir ekip ile hareket edecek olmak ve yaratabileceğimiz pozitif etkinin farkındalığı heyecan verici.

2021 yönetimi olarak mottomuzu, “birlikte daha iyiye” olarak belirledik. Birlikte hareket etmenin verdiği güce olan inancımızla, bireyin ve toplumun gelişimine katkı sağlama, doğaya duyarlılığımızı üst seviyeye çıkartma, özetle, etki edebildiğimiz her alanda daha iyiyi yapma gayesiyle sürece başlıyoruz.

Bu keyifli ve zorlu yolculukta yanımda olacak ekip arkadaşlarıma, JCI Türkiye Başkanıma ve yönetimine, JCI Ankara önceki dönem başkanlarıma ve senatörlerime şimdiden teşekkür ediyorum.

Birlikte daha iyiye!

JCI Ankara Tarihi

JCI Ankara’nın temellerinin atılması esasen 1984 yılına dayanmaktır. 1984 yılında ICC (International Chamber of Commerce) ile JCI International arasında iş birliği anlaşması imzalanmış ve 1984 yılında Stockholm’da düzenlenen ICC Stockholm Dünya Kongresine, ICC-JCI 1. Liason Officer’ı seçilen Richard Kempers katılmıştır. Richard Kempers, Kongrede, o dönem ICC Türkiye’nin Executive Director’u olan Güler Manisalı ile irtibata geçmiş ve Türkiye’de donanımlı bir gençliğin olduğunu söyleyerek, JCI’ı Türkiye’de kurmak istediklerini belirtmiştir.

 

Konu Güler Manisalı tarafından ilerleyen dönemlerde, ICC Türkiye Milli Komitesi’nin Yönetim Kuruluna getirilmiştir. TOBB çatısı altında bulunan ICC Türkiye Yönetim Kurulu, JAYCEES’in (o dönem ifade ediliş şekli ile) resmi kanallardan araştırılması kararını almıştır. Bu karar sonrasında dönemin Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuş ve JCI hakkında bilgi talep edilmiştir. O dönemlerde internetin ve e-postanın olmadığı ve 1980 İhtilalinden hemen sonra olduğu düşünülürse, bu araştırmalar ve yanıtların gelmesi zaman almıştır. Bakanlıklardan JAYCEES ile olumlu görüş gelince, ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu, o dönemki TOBB Başkanı Ali Coşkun başkanlığında toplanarak, JCI’ın her ne kadar açılımı Junior Chamber International (Genç Ticaret Odası) olsa da Türkiye’de TOBB çatısı altında kurulabilmesi için “Odalar” Kanununun buna göre düzenlenmesi gerektiği, bunun da kanun yeni değiştiği için mümkün olmadığını belirtmiştir. ICC Türkiye Milli Komitesi JCI’ın ayrı bir kuruluş olarak kurulmasını destekleme kararı almıştır.

 

Bu gelişmeleri takiben 1987 yılında Güler Manisalı, JCI’ı kendi çevresindeki dostlarına götürmüş ve ODTÜ’lü iki arkadaş olarak Güler Manisalı ve Emin Çakar gayri resmi olarak yanlarına yakın dostlarını da alarak, ilk olarak 6 üye ile JCI Ankara’yı kurmuşlardır. 

JCI Ankara Geçmiş Dönem Başkanları

1988   -   Güler MANİSALI DARMAN

1989   -   Emin ÇAKIR

1990   -   Ersan YEDİLER

1993   -   Onurhan YÜKSEL

1994   -   Ali İhsan AKAL

1995   -   Adnan ALMEMAN

1996   -   Saliha SAVAŞKAN

1997   -   Hüray SARI

1998   -   Önder AKMAN

1999   -   Tugay ERTUNÇ

2000  -   Kemal PAMUKSUZ

2001   -   Tomurcuk GÖKŞİN

2002  -   Yeşim AKÇOLLU

2003  -   Selim AKÇAHARMAN

2004  -   Nurselin UZMAN

2005  -   Ogün Hakan ÇİÇEK

2006  -   Gözde BERBER ÖZBALABAN

2007  -   Mustafa Fatih AKSAYLI

2008  -   Burak KALAÇ

2009  -   Gizem ALIÇLI BAŞTAŞ

2010   -   Ayşe KUYRUKÇU

2011    -   İpek GÜNEY

2012   -   Coşkun BULUT

2013   -   Seden SAVAŞKAN

2014   -   Hasan YAŞAR

2015   -   Mustafa KOÇ

2016   -   Ebuzer TOSUNER

2017   -   Koray TOYKUYU

2018   -   Serdar BURKAN

2019   -   Mustafa Ali BELEK

2020  -   Emine Derya BAYKAL

2021   -   Emre Burak Onat

2022 JCI Ankara Kimliği, Mottosu ile Programı

2022 yönetimi olarak mottomuzu, “birlikte daha iyiye” olarak belirledik. Birlikte hareket etmenin verdiği güce olan inancımızla, bireyin ve toplumun gelişimine katkı sağlama, doğaya duyarlılığımızı üst seviyeye çıkartma, özetle, etki edebildiğimiz her alanda daha iyiyi yapma gayesiyle sürece başlıyoruz.

Devamlığı olan, sistemli, şeffaf, hesap verebilir, aktif bir yönetim dönemi geçirmeyi hedefliyoruz.

Şube faaliyetleri olarak ise içinde bulunduğumuz pandemi şartlarını olumlu yönde kullanarak online etkinlik ve eğitimlerimizi artırmayı ve böylece daha düşük maliyetlerle daha fazla kitleye ulaşmayı, topluma pozitif katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası en az iki proje hazırlamayı ve uygulamayı, JCI Türkiye tarafından belirlenen verimlilik kriterlerini yerine getirmeyi, kendini geliştirmeye ve katkı sunmaya istekli aktif yeni üyeler kazanmayı, mevcut üyelerimizin dernekten sağladığı katkıyı arttırmayı, diğer JCI şubeleri ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz.

2022 JCI Ankara Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri

2022 yılı JCI Ankara Başkanı Emre Burak Onat olup, JCI Ankara’nın 32. Başkanıdır. Başkanlık, geleneksel olarak kolye devir teslimiyle özel bir galada devralınmakta ve JCI’daki diğer görevler gibi bir defalığına ve bir yıllık süreliğine yapılmaktadır. 

Asil ve Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki şekilde olup, yönetim kurulu toplantıları tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla yapılmaktadır:

1- Emre Burak ONAT - Başkan                 

2- Merve DEMİRCAN – As Başkan      

3- Ertuğrul AKSOY   - Genel Sekreter                                         

4- Beril GÜNAY – Sayman

5- Meliha PEHLİVAN POLAT   - Başkan Yardımcısı                                      

6- Cansu AK – Başkan Yardımcısı                                 

7- Erdinç ÖZCAN – Başkan Yardımcısı                                   

8- Tarık ÖZDEMİR – Yönetim Kurulu Üyesi

9 - Reyhan KARAGÖZ – Yönetim Kurulu Üyesi

10- Melike BAYRAM – Yönetim Kurulu Üyesi

11- Halef Tekhan GÖRÜR – Yönetim Kurulu Üyesi

12- Gökhan TURAN  – Yönetim Kurulu Üyesi

13- Serhat YILDIZ – Yönetim Kurulu Üyesi

14- Erk TEZCAN  – Yönetim Kurulu Üyesi

2022 JCI Ankara Direktörleri

Verimlilik Direktörü -  

Sosyal Medya Direktörü

-Üyelerden Sorumlu Direktör - 

Senatörler İlişkileri - 

TOYP Direktörü - 

Şubelerle İlişkiler Direktörü - 

Web Sitesi Direktörü - 

JCI Ankara Mentörleri

JCI Ankara Mentörleri 

Dr. Elif KALAYCI (Atılım Üniversitesi)

Dr. Asuman KORKUSUZ ÜLGEN (ODTÜ)

Evren Erikli (ODTÜ)

Neslihan Noyan (Ulusal Ajans)

 

JCI ANKARA Danışmanlar Kurulu 

Veli SARITOPRAK (TÜSİAV/ÜNİDİP) – Danışmanlar Kurulu Başkanı  

Nezih ALLIOĞLU (GGYD/ÜNİDİP)

Prof. Dr. Erkan İBİŞ (Ankara Üniversitesi Rektörü/ÜNİDİP)

Gürsel BARAN (ATO Başkanı)

Halil İbrahim YILMAZ (ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı)

JCI Ankara Paydaşları

PLATFORMLAR

 • ÜNİDİP (JCI Ankara, 2020 yılı Şubat ayında imzaladığı protokol ile Üniversite-İş Dünyası İş Birliği Platformunun Başkanları Kurulu Üyesi olmuştur.)

 • University4Society (JCI Ankara 2020 yılı Ocak ayında öğrencilere yönelik en büyük girişimcilik programı olan University4Society ile imzaladığı protokol ile süregelen işbirliğini resmiyete dökmüştür. University4Society’nin 80 üniversitedeki Temsilcileri, aynı zamanda JCI Ankara’nın temsilciliğini yapmaktadırlar. Ortak faaliyetler düzenlenmektedir ve JCI Ankara’nın logosu platformun sitesinde partner olarak yer almaktadır.  Platformun Kurucusu aynı zamanda JCI Ankara’nın 2020 Saymanı Mertcan Gül’dür. https://university4society.com/)

 • Salgın Hukuku Platformu (https://www.salginhukuku.com/destekleyenler/ JCI Ankara Salgın Platformunun kuruluşundan bu yana resmi partneridir.)

 • İhtiyaç Haritası (2020 yılı Şubat ayında düzenlenen ortak toplantı ile paydaşlığımız başlamıştır.)

 • Coronathon Türkiye (2020 yılı Mart ayında Türkiye’de düzenlenen koronanın etkilerinin azaltılması temalı gönüllü Hackathon’un organizatörlüğünü ve sözcülüğünü JCI Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Berat Kjamili yapmış olup, 2020 JCI Ankara Başkanı Derya Baykal mentörlüğünü yapmıştır.)

 • EU Hackathon ve Matchathon (2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarında AB Komisyonu düzenlenen koronanın etkilerinin azaltılması temalı gönüllü Hackathon’un proje başkanlığını JCI Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Berat Kjamili yapmış olup, 2020 JCI Ankara Başkanı Derya Baykal Challenge Leaderliğini yapmıştır.)

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

 • TÜSİAV (Danışmanlar Kurulu Başkanlığı)

 • GGYD (Danışmanlar Kurulu Başkanlığı)

 • ICHILD (JCI Ankara, plastik tüketiminin azaltılması ve geri dönüşümün artırılması için çocuklarda farkındalık yaratmak üzere çevre projesini birlikte yürütmektedir.)

 • Ankara Türkçe Toastmasters Topluluk Önünde Konuşma ve Liderlik Kulübü (Birlikte hitabet eğitimleri ve faaliyetler yürütülmektedir.)

 • TEMA Vakfı (Tema Vakfı Ankara, Genç Tema, Mezun Tema, Hacettepe Genç Tema ve diğerleri) - Dünya Temizlik Günü etkinliğimizde partnerlik yapmaktadırlar. 

 • İYADER (Kadınların güçlendirilmesi projesi birlikte yürütülmektedir.)

 • SİYAMDER Ankara (Dünya Temizlik Günü etkinliğimizde ana partnerimizdirler.)

 • SİGD (İki Dernek de birbirlerinin faaliyetlerine destek vermektedirler.)

 • TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı, Dünya Temizlik Günü etkinliğimizde partnerlik yapmıştır.)

 

ODALAR

 • ATO (JCI Ankara, ATO Akademi ile birçok ortak eğitim programı gerçekleştirmiş ve Sn. ATO Başkanı Derneğimizi makamında birkaç kez kabul etmiştir.)

 • ASO (Derneğimiz faaliyetlerine destek verilmekte, etkinliklere davet edinilmektedir.)

 • TABA-AmCham (Türkiye-ABD İş Dünyası Buluşması Yıllık Toplantılarına davet etmiş olup, faaliyetlerimize destek vermektedirler.)

 • Türkiye Çevre Mühendisleri Odası (Dünya Temizlik Günü etkinliğimizde partnerlik yapmaktadırlar.)

 • Ankara Çevre Mühendisleri Odası (Dünya Temizlik Günü etkinliğimizde partnerlik yapmaktadırlar.
   

DEVLET KURULUŞLARI

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sn. Milletvekillerimiz birkaç defa Derneğimizi makamlarında kabul etmiş, TBMM gezisi düzenlemiş ve faaliyetlerimize katılmışlardır.)

 • Ankara Kalkınma Ajansı (PCM eğitimi vermişlerdir.)

 • Türkiye Ulusal Ajansı (Eğitim ve broşür desteği vermişler, ayrıca YouthPass etkinliğine davet emişlerdir.)

 • KOSGEB (Derneğimizi makamında kabul etmişler ve faaliyetlerimize destek vermişlerdir.)
   

YEREL YÖNETİMLER (Faaliyetlerimize destek vermekte ve katılmaktadırlar.)

 • Ankara Büyükşehir Belediyesi

 • Çankaya Belediyesi

 • Yenimahalle Belediyesi

 • Keçiören Belediyesi
   

ULUSLARARASI KURULUŞLAR / TEMSİLCİLİKLER 

 • AB Türkiye Delegasyonu (Dünya Temizlik Günü etkinliğinde partnerlik yapmışlar, Delegasyon Başkanı Büyükelçi Berger etkinliğimize katılmış, ayrıca bizi Makamında kabul etmiştir.)

 • UNDP (Derneğimizi makamında kabul etmişler, ayrıca faaliyetlerimize destek vermişlerdir.)

 • Singapur Büyükelçiliği (Faaliyetlerimize katılmış ve destek vermişlerdir.)

 • İsviçre Büyükelçiliği (Faaliyetlerimize katılmış ve destek vermişlerdir.)

 • Estonya Büyükelçiliği (Faaliyetlerimize katılmış ve destek vermişlerdir.)

 • İrlanda Büyükelçiliği (Faaliyetlerimize katılmış ve destek vermişlerdir.)

 • İngiltere Büyükelçiliği (Faaliyetlerimize katılmış ve destek vermişlerdir.)

 

ÜNİVERSİTELER VE ÖZEL SEKTÖR

 • Ostim Teknik Üniversitesi

 • Ankara Üniversitesi (Rektörlük - Danışmanlar Kurulu Başkanlığı)

 • ODTÜ Teknokent CoZone (Faaliyetlerimize ev sahipliği yapmaktadırlar.)

 • WORKINTON (Faaliyetlerimize ev sahipliği yapmaktadırlar.)

 • Growth Circuit (JCI Ankara 2020 Saymanı Mertcan Gül’ün temsilciliğiyle faaliyetlerimize destek vermektedirler.)

 • Girişim Mekanı (Faaliyetlerimize destek vermekte ve ortak etkinlikler yapılmaktadır.)

 • Arabica Coffee House (Dünya Temizlik günü etkinliğimizde sponsor olmuşlardır.)

 • Decathlon Ankara Şubeleri (Dünya Temizlik günü etkinliğimizde partner olmuşlardır.)

 • FUN Ankara (Kuruluşundan beri sponsoru olduğumuz Başarısızlık Hikâyelerinin anlatıldığı aylık bu etkinliklere düzenli katılmakta ve karşılıklı destek vermekteyiz.)

 

MEDYA

 • MAX FM (Faaliyetlerimize destek vermekte, ayrıca eğitimlerimize konuşmacı olarak katılmaktadırlar.)

 • LAVARLA (Faaliyetlerimizi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında duyurmaktadırlar.)

 • AB-İLAN (Faaliyetlerimizi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında duyurmaktadırlar.)

 • IC MEDYA (Faaliyetlerimizi takip etmekte, katılmakta ve dergilerinde duyurmaktadırlar.)