top of page

JCI Nedir?

Kâr amacı gütmeyen uluslararası en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan Junior Chamber International (JCI) Genç Liderler ve Girişimciler Derneği, 1915 yılında kurulmuş olan ve 18-40 yaş üyelerden oluşan, 128 ülkede 5.000’inin üzerinde şubesi ve 200.000'i aşkın üyesiyle, topluma pozitif katkı sağlayan aktif genç liderlerin oluşturduğu en büyük küresel bağlantı ağı platformudur. JCI logosu, Birleşmiş Milletlerin logosunu içerisinde barındırmaktadır. 

Yaparak öğrenme ilkesini benimseyen JCI’da her görev bir defa ve bir yıl boyunca yapılabilmektedir. 

2020 JCI Dünya Başkanı İtai Manyere (Zimbabwe) ve Genel Sekreteri Kevin Hin’dir (Monako). 

  • Birleşmiş Milletler bünyesinde, özel danışman statüsünde yer alan ilk sivil toplum kuruluşudur.

  • Logosunda yer alan kalkan sembolü “koruyan ve savunan kişi”yi temsil etmekle birlikte Birleşmiş Milletlerin logosunda kullanılan sembolün aynısıdır. JCI, Birleşmiş Milletler’in bu logonun kullanımı için izin verdiği tek sivil toplum örgütüdür.

  • Milletler Arası Ticaret Odası (ICC), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası İktisadi ve Ticari Bilimler Öğrencileri Birliği (AIESEC), Pan-Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), BM Eğitim, Sağlık ve Kültür Örgütü (UNESCO), Avrupa Öğrencileri Forumu (AEGEE) ile iş birliği içerisindedir.

Kuruluşu ve Gelişimi

JCI Vizyonu
Genç, aktif yurttaşların, öncü küresel ağı olmak.

JCI Misyonu

Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak.

 

JCI Tarihçesi

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği -Junior Chamber International; “Aktif vatandaşlar için önde gelen küresel ağ olmak” vizyonuna ulaşmak ve “Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak, toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak” misyonunu gerçekleştirmek için 1915 yılında, Amerika'nın St. Louis kentinde kurulmuş ve Birleşmiş Milletlerin logosunu bünyesinde barındıran uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.   

 

18-40 yaş arasındaki genç aktif vatandaşların oluşturduğu kâr amacı gütmeyen bu uluslararası sivil toplum kuruluşu bugün, dünya üzerinde 105 yılı aşmış köklü bir geçmişe sahiptir.

Junior Chamber International (JCI) organizasyonu 2020 yılı itibariyle dünyanın 128 ülkesinde 5.000'den fazla şubesi ve 200.000'e yaklaşan üye sayısı ile dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir.

JCI’ın başlangıcı 1910’lara, ABD’deki Missouri Eyaletinin St. Louis kentine kadar gitmektedir Henry Giessenbier adlı bir genç, arkadaşları ile birlikte, dans figürlerini ve stilleri korumayı amaçlayan Herculaneum Dans Kulübünü kurmuşlardır. Beş yıl sonra 1915’te bu dans kulübü üyeleri Giessenbier ve 32 arkadaşı kentsel ve toplumsal konularla daha fazla ilgilenmeleri gerektiğine inanarak İlerici Genç Yurttaşlar Derneği’ni (Young Men’s Progressive Civic Association-YMPCA) kurmuşlardır.

Bu organizasyon, beş aydan kısa bir zamanda 750 üyeli bir derneğe dönüşerek aktif sivil toplum girişimi haline gelmiş ve daha ileriki yıllarda ise Genç Ticaret Odası (Junior Chamber of Commerce) adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Uluslararası yayılımı da birçok ülkede bu çatı altında gerçekleşmiştir.

JCI, tüm dünyada Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa olmak üzere 4 ana bölgede hizmet vermektedir. Türkiye, Avrupa bölgesi içinde yer almaktadır. Ulusal ülke organizasyonları doğrudan JCI’a bağlıdır. Yerel şube organizasyonları ise şehirlerde kurulmakta ve ulusal organizasyonlara bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

Uluslararası bir federasyon yapısına sahip olan JCI’ın bir milliyeti yoktur. Genel Merkezi ABD’de St. Louis’de faaliyet göstermekle beraber, merkezi yönlendirmeden ziyade derneğimizde yerel şube yönetimi (Local Organization Management – LOM) esastır. Her şube, genel çizilmiş misyon ve vizyon doğrultusunda faaliyetlerinde inisiyatif sahibidir. Ülke yönetimi (National Organization Management – NOM) ise ulusal koordinasyonu sağlamak ve iletişimi artırmak amaçlı faaliyet gösterir. JCI Genel Merkezi (Headquarter – HQ) ise uluslararası faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktadır.

bottom of page